UTAT

Udvartér Alkotótábor

Az Udvartér Alkotótábor egy eszmetörténeti folyamat újabb lépcsőfokává válik. A tábor értékrend-teremtő munkájának eredményessége leginkább a táborozóink életpályájának alakulásában mérhető fel. Táborszervezőink olyan fiatal egyetemisták/értelmiségiek, akik valamikor olvasótáborozóként kezdték.

A táborok jelentős mértékben hozzájárultak gondolkodásmódjuk, társadalmi felelősségtudatuk alakításához, pályaválasztásukhoz: fogékonyabbakká váltak az irodalom, színház, film, zene, néphagyományok, épített örökségünk, a médiakommunikáció, vagy akár a mérnöki pálya iránt. A tábor egyben jó alkalom arra, hogy a résztvevők rálátást nyerhessenek olyan értelmiségi pályákra, mint a pedagógusi, képzőművész, zenész, színész és rendező, média, művelődésszervezői, műépítészi, mérnöki pályákra.

A műhelymunkák során olyan kihívások várják a táborozókat, amelyek hatékonyan fejlesztik az érzelmi intelligenciát és a kritikai gondolkodást, jártasságot nyújtanak olyan, 21. századi készségek elsajátítására, mint a csapat-orientáció, a kommunikációs készség, a szervezőképesség, a flexibilitás, a mobilitás, a motiválhatóság és a kreativitás.