Történet

Kezdetek

A 70-es években alapított magyarországi olvasótábori mozgalom, alapítói szerint, azt a rendszerváltó nemzedéket nevelte ki, amelynek a 90-es évek változásai köszönhetőek – többek közt az is, hogy a mozgalom begyűrűzött Kézdivásárhelyre 1992-ben. 25 év elteltével a itthon is felnevelte a saját szervezőtáborát, amely készen áll arra, hogy tudását, tapasztalatát, kapcsolatait az erdélyi magyar fiatalok bevonásával szűkebb pátriánk határain belül kamatoztassa. Az Udvartér Alkotótábort a Fábián Zoltán Olvasótábor hívta életre, annak összegzése és továbbgondolása, szervezői onnan hozzák magukkal az utóbbi két évtizedben táborozóként, szervezőként megszerzett tapasztalatokat, melyet sajátos módszerekkel megújítva, erdélyi viszonyokhoz alakítva kívánnak tovább vinni. 

Az Udvartér Alkotótábor létrehozásáról 2016-ban, a 25. Fábián Zoltán Olvasótábor jubileumi ünnepségén döntöttünk, egyetértésben Kocsis István, hatvani ny. könyvtáros, táboralapítóval, akit mentorunkként tisztelünk.

UTAT

Az Udvartér Alkotótábor egy eszmetörténeti folyamat újabb lépcsőfokává válik. A tábor értékrend-teremtő munkájának eredményessége leginkább a táborozóink életpályájának alakulásában mérhető fel. Táborszervezőink olyan fiatal egyetemisták/értelmiségiek, akik valamikor olvasótáborozóként kezdték.

A táborok jelentős mértékben hozzájárultak gondolkodásmódjuk, társadalmi felelősségtudatuk alakításához, pályaválasztásukhoz: fogékonyabbakká váltak az irodalom, színház, film, zene, néphagyományok, épített örökségünk, a médiakommunikáció, vagy akár a mérnöki pálya iránt. A tábor egyben jó alkalom arra, hogy a résztvevők rálátást nyerhessenek olyan értelmiségi pályákra, mint a pedagógusi, képzőművész, zenész, színész és rendező, média, művelődésszervezői, műépítészi, mérnöki pályákra.

Udvartér Alkotótábor

Udvartér Alkotótábor

A műhelymunkák során olyan kihívások várják a táborozókat, amelyek hatékonyan fejlesztik az érzelmi intelligenciát és a kritikai gondolkodást, jártasságot nyújtanak olyan, 21. századi készségek elsajátítására, mint a csapat-orientáció, a kommunikációs készség, a szervezőképesség, a flexibilitás, a mobilitás, a motiválhatóság és a kreativitás.

Udvartér Alkotótábor

Udvartér Alkotótábor

Udvartér 2017

Az első Udvartér Alkotótábort 2017 augusztusában szerveztük a homoródfürdői Sopárkút Panzióban, Utópia címmel. Meggyőződésünk, hogy utópia minden álom, melynek megvalósításával tartozunk magunknak, hisszük, hogy minden kor táplál olyan álmokat, vágyakat, terveket, melyek jobbá teszik a világot. Utópia volt a kereszténység felvétele, a reformáció, vagy az 1848-as szabadságharc is a maga idején. Valósággá úgy válhatott, hogy voltak hősei, akik készek voltak meghozni a legnagyobb áldozatot a kitűzött célért. Szent László, Arany János és a reformáció így kapcsolódott a témánkhoz.

Udvartér 2018

A Történeteink hívószóval meghirdetett tábor fő célkitűzése az volt, hogy a különböző alkotóműhelyekben feltérképezze, milyen szálakkal kötődhet egymáshoz pár tucat emberi sors, mi mozgatja közös történeteink alakulását. Az alkotói folyamathoz kapcsolódó, meghívott előadók által vezetett szemináriumokon irodalmi művek, filozófiai eszmefuttatások, színházelméleti és -történeti témák, történelmi visszatekintők, követésre méltó pályaképek kerültek előtérbe.

Udvartér 2019

Képzeteink és Lázárfalva határán táboroztunk két hétig a mesebeli András Alapítvány birtokán.

A szakmai műhelymunkák és előadások a „képzeteink” témára összpontosítva nyitották meg a világot. A táborozóknak volt lehetőségük drámával, műírással, animációs technikákkal megismerkedni, s nem utolsó sorban egy dokumentumfilm elkészítésének folyamatába is betekinthettek. Mindezt egy táborzáró előadás keretein belül mutattuk meg az összegyűlteknek.

Udvartér 2020

Közösségeink. Ezt a hívószót választottuk, messze-messze az időben, amikor még nem sejthettük, hogy a reánkszakadó világjárvány pontosan a közösségi élményeinktől fog megfosztani. Sok online tanakodás után, nehéz szívvel, az utolsó utáni percben úgy döntöttünk, pontosan a közösségi felelősségvállalás lesz az, amiért a 2020-as tábort lemondjuk. Csüggedni viszont nincs ok, Csehétfalva jövőre is vár! A járványtani előírásokat szigorúan betartva, augusztus 9-14 között találkoztunk a szervezőkkel, és elhatároztuk, 2021-ben lesz tábor!